Kontakty


VPT Company s.r.o. Jakubov 253, 900 63 Jakubov, IČO: 45551499, DIČ: SK2023102092
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o.,, vl.č.66755/B

 

Objednávky:

5

 

Obchodný riaditeľ/nákup predaj pre SK a CZ / cenové ponuky /

28

Manažér výroby

359

Manažér a Špeditér

 4jurkackova10

 

Konateľ

15